tattoo88's Recent Activity

 1. tattoo88 đã trả lời vào chủ đề Tattoo88 -----> Địa Chỉ Xăm Nghệ Thuật Giá Rẻ Đẹp Quận 7.

  Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.

  25 Tháng tư 2018 lúc 18:30
 2. tattoo88 đã trả lời vào chủ đề Tattoo88 -----> Địa Chỉ Xăm Nghệ Thuật Giá Rẻ Đẹp Quận 7.

  Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật. Bạc sài lầm, bạc ác hơn ma.

  25 Tháng tư 2018 lúc 18:27
 3. tattoo88 đã trả lời vào chủ đề Tattoo88 -----> Địa Chỉ Xăm Nghệ Thuật Giá Rẻ Đẹp Quận 7.

  Người khôn nói ít, nghe nhiều, Lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, Nhường trên một bước, rộng đường dễ đi...

  21 Tháng tư 2018 lúc 18:15
 4. tattoo88 đã trả lời vào chủ đề Tattoo88 -----> Địa Chỉ Xăm Nghệ Thuật Giá Rẻ Đẹp Quận 7.

  Người khôn nói ít, nghe nhiều, Lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiền ngõ khôn ngoan, Nhường trên một bước, rộng đường dễ đi...

  21 Tháng tư 2018 lúc 18:14